Költészet napi szép ünnep Perkátán

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtárának szervezésében, 2022. április 11-én, a Győry-kastély dísztermében méltattuk a magyar nyelv ékességét.Közönség 278021846_1023447335271253_9187398082957557398_n
Ezen a délutánon került sor a Perkátán élő, dolgozó, és alkotó, Simonné Fodor Anikó verseinek bemutatására.I. Anikó bemutatkozik (3)A magyar költők születésének évfordulójáról is megemlékeztünk. Tóth Csaba egy népszerű gyermekverssel idézte meg a 100 évvel ezelőtt született Nemes Nagy Ágnes, Kossuth-díjas magyar költőt.Csabi Kiitti IMG_20220411_164115Említésre került a 150 évvel ezelőtt napvilágot látott nyelvművelő folyóirat, a Magyar Nyelvőr, a 190 évvel ezelőtt született Szarvas Gábor alapításában.
Az Ómagyar Mária-siralom egyike legkorábbi nyelvemlékeinknek, az első fennmaradt magyar nyelvű vers, amely a 13. században íródott egy latin vers átköltéseként, a Leuveni kódex pergamen lapjaira. Az értékes kódexet 100 évvel ezelőtt fedezték fel, amely 40 éve került a magyar állam tulajdonába. Molnár Ferenc fordításában, Fülöp Irén tolmácsolásában hallhatta a közönségünk.III. Irénke Kitti IMG_20220411_164322Megemlékeztünk a 250 évvel ezelőtt született költőről, Kisfaludy Sándorról, a magyar irodalmi romantika előkészítőjéről, aki főleg a szerelmi lírájával alkotott maradandót. A költő kedvese szépségének rajza, természeti képe megjelenik a Szomorú szerelem c. versben is, amelyet Pavlicsekné Móker Tünde bemutatása igazolt.IV. Móker Tündi Kitti IMG_20220411_164718A szerelmi líra fonalát két hölgy szavalata vette át, de immár egy kortárs alkotó tollából. Simonné Fodor Anikót köszöntöttük, akinek két gyönyörű -„Szólíts a nevemen ”, és – Szegény Ildikó grafikája nyomán – „Az én kedvesem ”- versét hallhatta a közönség.V. Zsuzsi 278075373_513935596871880_7210373348766535622_n (3)Szeretettel köszöntöttük Anikót, aki Perkátán él a családjával, három gyermek édesanyja.
Nemes hivatása, az egészségügyi pályája mellett versírással is foglalkozik.
Szavaival élve: Régóta veti papírra a gondolatait, az áttörést viszont férje szeretetteli terelgetése, bíztatása, a családja támogatása hozta meg pár éve. Ekkor mutatta meg először – főleg a szeretetről, szerelemről, és a kapcsolatokról szóló – verseit a világnak.
A kezdő és amatőr versírók Irodalmi csoportjának tagjaként,- a pécsi költőnő, Hirth Éva által alapított, – Szép Szavak Birodalma antológiákban más számos, neves művész, és költő mellett szerepelnek Simonné Fodor Anikó versei.
Az irodalmi csoport moderátora: Lecsek Ilona.
A támogatók közt kiemeltük Némethné Mohácsi Bernadett mentor nevét.Anikó bemutatja BettitA 2020-ban megszületett Lélekbélyegek c. antológia az egyéni, míg a következő évben megjelent Lélekmorzsák című kötete az egyéni költemények mellett csoportverseket is tartalmaz.
Az antológiák megjelenése egybeesett az egyik legszebb ünnepünkkel.
Karácsonyi ajándék volt Anikó számára mindkettő.Anikó nevet Kitti IMG_6233Az Élet témakörben hallhattunk Ady Endre és Keszei István költők vallomásáról, Siba Árpádné tolmácsolásában.VIII. Ilike Kitti IMG_20220411_165622A Lélekmorzsák c. kiadvány csoportverseken, szép képi ábrázolásokon át enged betekintést a költők képzeletébe. Ha jól figyelünk, hallhatjuk a lélek rezdülését, hangulatát, örömét és fájdalmát.
Simonné Fodor Anikó „Az élet vászna” c. versét elmondta Zám Jánosné.
A vers Kné. H. Lívia: Összetartozás című festménye alapján fogalmazódott meg.Zám Julika I. 278090695_401451348077745_2813353626578798810_n (2)Tóth Ferenc Festőművész szép festményére íródott az álom, a gazdag képzelet, a mesevilágot vágyó gondolatok szép megfogalmazásában Fodor Anikó verse, amely megtalálható a Szép Szavak Birodalma, Lélekmorzsák antológiában. Az alapverset, az idézett sorokat Némethné Mohácsi Bernadett írta.Ábrándok (2)Anikó verse több irodalmi portálon is olvasható. Magyarország leglátogatottabb verses oldalán leltünk a „Pitymallat” gyönyörű versére, amelyet felolvasott Viczkó Ferencné.XI. Viczkó Julika_n (3)Kóródi Mária „Tavasztündér” c. festményéhez írt egyik csoportverssel is megismerkedtek a hallgatók. Míg az első négy versszakot költőtársaik: M. Novák Éva, Varga H. Mária, Gáll Júlia és Buglyó Juliánna írták, addig az ötödiket Mohácsi Bernadett, majd az utolsó versszakot Fodor Anikó.
A „Tavasztündér 3.” c. költeményt- az írótársak tollából- felolvasta Rajcsányi Lászlóné.XII. Giziék (2)A tavaszi ünnep jegyében bemutatkoztak a zeneiskolások. Áldott Hanna, Perei Hajnalka, Simon Kata és Vígházi Amina szép furulyajátékkal lepték meg a közönséget, Murányi József felkészítésében.XIII. furulyások Kitti IMG_20220411_170649A gyermeki ártatlanság, a tisztaság méltóságának gondolatai megszólítják a felnőttet és gyermeket egyaránt. Fodor Anikó írói online oldalán megtalálható Palkó-versekkel játékos hangulatot idézett László Réka, Csóti Edit és Szarka Istvánné.László Réka Kitti IMG_20220411_171121XV. Csóti Edit_n (2)XVI. Cili_n (2)A gyermekkor feledhetetlen emlékképei elevenednek meg a Lélekmorzsákban található „Karácsonyvárás”, és a „Várakozás” című versek, valamint a Holnap Magazinban megjelent:
„A régi ház” című költeménye.
Az igaz, mély szeretetről szóló, a múlt illatát felidéző verssorokat bemutatta Zám Jánosné.XVII.Zám Julika (2)Anikó költészete sokszínű, bizonyítja ezt az is, hogy a természet változó színárnyalataival és annak hangulatával összhangban tud alkotni. Gyönyörű őszi versek születtek a tollából.
Az Ősz című verse megjelent a Perkátai Hírek oldalán is, amely ajánlásával szeretnénk felhívni a verskedvelők figyelmét! Némethné Mohácsi Bernadett szavait idézve e vershez kapcsolódóan:
„ Hihetetlen érzékkel ragadja meg az adott pillanatot, szép költői képekben. Szépen megszerkesztett, megegyező szótagszámban és egységben megalkotott tökéletes rímképlettel.”

A „Varjak” című kis alliterációval szinte elkápráztatta Siba Árpádné a közönséget.Siba Ilike (2)Simonné Fodor Anikó gazdag érzelemvilágáról is tanúskodnak lírai alkotásai: Egyszer a lélek magasztos szárnyalásáról, „Boldogság” címmel, máskor pedig csendes szomorúságról, és mély bánatról, „Dermedt lét” címmel.XIX. Anikó meg én  Kitti IMG_6217A következő önmegszólító verscsokor gondolatköre a bűn és a büntetés kérdése, amelyre az olvasó keresi, de vajon megtalálja-e a megbocsájtás válaszát?
A „Befűtöttek a pokolba” c. verset előadta maga a szerző.XX. Anikó verseAnikó másik szép, „Majd egyszer” költeményét bemutatta Némethné Mohácsi Bernadett.XXI. Betti_n (2)Ha a versben ott van a töviskoszorú, akkor kell a megbocsájtás is! A legnagyobb ünnepünk egyike, a közeledő Húsvét jusson eszünkbe!
A húsvéti költeményekben megjelenő keresztút, az értünk való önfeláldozás, és végül a feltámadás olyan üzenet, amely hitet, reményt ad mindannyiunk számára.
A Biblia alapigéi: a hit, remény és a szeretet Anikó költészetében is jelen vannak. Fodor Anikó – Igrényi Sándor képéhez készült, – „Hittel élni” című versét előadta Szabó Zsuzsanna.XXII. Zsuzsi II.  (2)A költészet napi ünnepség befejezéseként meghallgattuk Fülöp Irénkétől, Anikó szép gondolatait, „Fohász” címmel.XXIII. Fülöp Irénke
Simonné Fodor Anikó a kötetek egy-egy példányát adományozta a helyi könyvtárnak, hogy bárki hozzáférhessen az antológiákhoz.
Anikó sikeréhez hozzátartozik, hogy ajánlás útján, a bemutatkozó versei elbírálása nyomán, felvételt nyert a Magyar Orvos Írok és Képzőművészek Körébe. 2022. májustól szerepelhet a rendes tagok között, a szeptemberi találkozón pedig lehetősége nyílik, hogy fiatal tagként bemutatkozhasson.
Anikónak gratulálunk a kivételes költészetéhez! Kívánunk jó egészséget, alkotókedvet, és további szép sikereket a versíráshoz!
Némethné Mohácsi Bernadettnek, a csoport társmoderátorának is szeretnénk kifejezni az elismerésünket! A Szép Szavak Birodalma c. két antológiában, a szerkesztői munkája mellett több verse is megjelent. Több irodalmi internetes portálon is nyert pályázatot. Két verseskötete jelent meg magánkiadásban. Antológiában is publikált, köztük a Magyar anyanyelvű alkotók országos kötetében. Líra kategóriában két bronz oklevelet nyert el, amelyhez szívből gratulálunk!
Szárnypróbálgatások címmel a 202I-ben, és 2022-ben megjelent antológiák egy-egy példányát ajándékozta a könyvtár olvasói számára.

Köszönjük az előadóinknak a kiváló szereplést!

Köszönjük a közönségnek, a vendégeinknek, hogy a jelenlétükkel, és figyelmükkel megtisztelték az ünnepet!közönség (2)

(Bevezető fotó, 1. 5. 6. 9. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 24. és a záró fotót készítette: Baráth Valéria)
(A 2. 3. 4. 7. 8. 10. 13. 14. 19. fotókat készítette: Szentes Kitti)

Lászlóné Szabó Edit