„Penteléről, nem csak penteleieknek!”

A „Régi dunapentelei történetek” sorozat bemutatására vártuk az érdeklődőket 2023. február 28-án, a Győry-kastélyban. Köszöntöttük – Schlitterné Nyuli Anna emlékiratainak gondozóját – Kemény Lajosné, Cs. Farkas Borbálát, továbbá a kötetet olvasó szerkesztőjét, Szente Tünde szociológust, akik a kötetek bemutatásával emlékeket, és érdekességeket osztottak meg a régi Penteléről.
A vendégeink között tisztelhettük Kaizler Gitta festőművészt, akinek több festménye is megörökítette az egykori Dunapentelét.
A kötetek borítóin a pentelei témájú alkotásai láthatóak: Az első kettő kötet borítójára az „Ősz Dunapentelén”, a harmadikon „A tél üzenete”, a negyediken „Cséplés a Bartalos háznál”, az ötödik kötet borítóján a”Pentelei Iskola”, míg a hatodikon a „Szent Pantaleon” látható.
A körünkben üdvözölhettük, a Pentele Baráti Kör Civil Egyesület elnökét, Pálinkás Bertalant, valamint Kronászt Margit történészt is, akik az egyes kötetekbe bejegyzett, szép előszavaikkal méltatták a szellemi örökséget.
A településtörténeti sorozat első két kötete, 2018-ban látott napvilágot, amely Perkátán is bemutatásra került. Az olvasó előtt megelevenednek az 1800-as évekbeli, és a XX. század elejei hétköznapok és ünnepnapok, s vele együtt a képzeletükben életre kelnek a pentelei történetek szereplői, az elődök és a múlt iránti tisztelet alázatával.
A sorozat III. kötetét 2019-ben üdvözölhették az olvasók. A Pentele Baráti Kör autentikusan, az eredeti kézirat mentén adta közre a történeteket az 1930-as évektől a városépítésig. A család, a rokonság, az idős emberek elbeszélései nyomán újabb, régi pentelei igaz történetekkel gazdagodott a sorozat.
A 2020-ban megjelent IV. kötet bepillantást enged a hajdani Dunapentele letűnt utcáiba, házaiba, s az ott élt emberek belső világába. Találkozhatunk elismert, megnevezett mesteremberekkel: suszterokkal, borbélyokkal, zenészekkel…
Az olvasás során megelevenedik előttünk a pentelei templom és az iskola, s a képzelet szárnyán már részese is lehetünk az emlékezetes egyházi ünnepeknek és az iskolai eseményeknek.
Olvashatunk szomorú, s olykor megható írásokat is. A kötet nem nélkülözi a vidámságot, s a humort sem.
A könyv átörökített sok szép dalszöveget, a fiatalok számára ismeretlen pentelei szólást és közmondást, s feledésbe merülő szokásokat is.
A 2021-ben megjelent V. kötetben az első világháborús visszaemlékezések vezetik át az olvasót az 1930-as évek végén megjelenő újabb fájdalmas valósághoz.
A VI. záró kötetet bemutatja a II.világháború befejezése utáni megsebzett Dunapentelét, valamint a félelemtől meggyötört pentelei emberek meginghatatlan élni akarását, és küzdését egy jobb élet reményében.
A kötetek végén korabeli fotókat találhatunk az érintett szereplőkről, elbeszélőkről és rokonokról.
Örömmel tölt el bennünket, hogy a településtörténeti sorozat immár mind a hat kiadványa megtalálható a könyvtárunkban.
A könyvsorozat megszületésében közreműködők munkájához gratulálunk! Kívánunk a további munkájukhoz szép sikereket, és jó egészséget!
A kötetek megvásárolhatók a Pentele Baráti Körnél, és a Dunai Kincses Kert Termelői Piacán, valamint Perkátán, a könyvtárban.
DSCF3837

DSCF3840

DSCF3844

DSCF3848

DSCF3851

DSCF3853
Lászlóné Szabó Edit
könyvtárvezető