Roma kultúra

Kiemelten gyűjtjük a roma kultúra és a helyismeret irodalmát. Könyvtárunkban található szép- és szakirodalmak: kép 1. 2. 013

Bari Károly : Az erdő anyja

Bari Károly : Elfelejtett tüzek

Bari Károly : Holtak arca fölé

Bódi Zsuzsanna : A magyarországi cigányság kultúrája : válogatott bibliográfia

Csalog Zsolt : Cigányon nem fog az átok : regény

Csalog Zsolt : Romakönyv : regény, elbeszélések

Csenki Sándor : A cigány meg a sárkány : cigány mesék

Donald Kenrick : Cigányok : a Gangesztől a Dunáig és a Temzéig

Dupcsik Csaba : A magyarországi cigányság története

Egyszer karolj át egy fát: Cigányalmanach

Galabárdi Zoltán : Cigányút : regény ; Előzménye: Papsajt

Gergely Ernő : A Somogyi-Bacsó gyilkosság

Gulyás Sándor : A cigánygyerekek hátrányai és esélyi

Holdasi József : Cigánymózes : kisregény

Jókai Mór : A cigánybáró : Sárga Rózsa: kisregény

Jókai  Mór: A fekete vér

Lakatos Menyhért: Füstös képek

Manga János : Magyar népdalok, népi hangszerek

Mezey Barna : A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban : 1422-1985

Moldova György : Érik a Vihar I-II. : riport Miskolcról

Sárga Rózsa : kisregényMurányi Gábor : Egyszer karolj át egy fát! : cigányalmanach

Nagy Olga : Zöldmezőszárny : Marosszentkirályi cigány népmesék : antológia

Pesovár Ernő : A magyar nép táncművészete : néptánciskola

Rostás György : Cigány népmesék

Rostás György : Cigány-magyar magyar-cigány szótár

Sárosi Bálint : Zenei anyanyelvünk

Szegő László : Cigányok honnét jöttek, merre tartanak ? : szociográfiák

Szegő László : Cigány bölcsődal

Székely János : Cigány népismeret

Tamás Ervin : Búcsú a cigányteleptől : szociográfia és fotóalbum