A perkátai József Attila Nagyközségi Könyvtár története

Perkáta közkönyvtári kultúrájára vonatkozó első adatok a XIX. sz. derekától kezdve ismertek, amikor egymás után több egylet, olvasókör alakult a községben.
Az első, amelynek alapszabályáról is tudunk, a Perkátai Olvasóegylet, működésének kezdete 1873. április 3.

A Nagy-Perkátai Polgári Olvasókör 1890. március 13-án alakult meg.

 Ezt követte a Perkátai Iparosok Olvasóköre 1897. december 31-én.
Könyvtárnoki tisztség mindháromnál volt, de az iparosok már tiszteletdíjat is fizettek munkájáért.

Kisebb könyvtárral rendelkezett még a Katolikus Kaszinó, a Kisgazda Kör és a Levente Egyesület is.

Említésre méltó még a Paulai Szent Vincéről elnevezett irgalmas nővérek könyvtára, ahol a tantestület részére külön állományrészt alakítottak ki, a tanulói könyvtár mellett.

A Győry család is rendelkezett könyvtárral a helyi kastélyban. Népkönyvtárnak Perkátán is csak a körzeti könyvtár által 1950-ben létesített népkönyvtárt tekinthetjük, amelybe később gyűjtés útján bekerültek a korábbi közgyűjteményeknek a lakosság által megőrzött, régi kötetei is. Az anyagiakban kellően megalapozott, rendszeres fejlesztésre pedig csak a letéti rendszer felszámolása, a könyvtár tanácsi kezelésbe adása után kerülhetett sor.

1952-től 1954-ig, a helyi iskola folyosóján egy zárható szekrény tele könyvekkel jelentette a könyvtárt, itt zajlott a kölcsönzés.

1954. július 1-től a járás első függetlenített községi könyvtárosa, aki egyben Fejér megye első függetlenített községi könyvtárosa is, Havrilla János volt Perkátán. Ekkor kapott önálló helyiséget is a könyvtár az úgynevezett “kiskultur”-ban, 40 m2-en.

Fejér megyében sorra alakultak az önálló könyvtárak. Perkáta lakóinak száma ebben az időben megközelítette a 6000 lakost.

A könyvtár az 1960-as években is teljesítette népnevelő feladatait. 1964-ben már a könyvállomány meghaladta a 6200 kötetet, az olvasók száma pedig 780 fő volt. A környező pusztákon fiókkönyvtárakat működtetett. A helyi közművelődés alapintézményévé fejlődött az 1960-as évek közepén rendezvényeivel, előadásaival is felhívta magára a figyelmet.

A könyvtár 1975-ig ebben az épületben maradt, viszont jelentős változásra került sor. 1967. őszén tatarozták a helyiséget kívül-belül, az olajos padlót parketta váltotta fel, a régi berendezést egységesen újra cserélték ki. Egészében ekkor lett esztétikailag is kielégítő megjelenésű a perkátai községi könyvtár. Az 1969. év újabb bővülést hozott: a szolgálati lakás megszűnésével megnyíltak a könyvtárral összefüggő klubhelyiségek és ezek részben tehermentesítették az egyetlen szabadpolcos kölcsönzőteret a népművelési tevékenység egyéb formái alól. Itt kell megjegyeznünk, hogy a községi könyvtár, működésének kezdetétől nagyobb részt vállalt a közművelődés területén, mint intézménytársai, művelődési ház híján e feladatok nagy része is reá hárult.

A ’70-es évek elején a helyi tanács úgy döntött, hogy új általános iskolát épít, a régi helyén pedig – a Győry kastélyban – közművelődési intézményt alakít ki. Az új iskolát 1974. november 4-én adták át, a kastély felújítása ezután kezdődött el.

1975. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között adták át az olvasóknak a felújított termeket. Ekkor került méltó helyére a nagyközségi könyvtár, melynek megközelítése is ideális: a kastély a falu központjában található, az iskola, óvoda, egészségügyi és egyéb szolgáltató egységek közelségében. Maga a könyvtár a homlokzati nagytermekben nyert elhelyezést 240 m2-en. Középen a felnőtt kölcsönző részleg, jobbra a gyermekkönyvtár (1978-tól külön teremben), balra pedig az olvasóterem (a kézikönyvtárral és a zenei részleggel – 1980-tól) található. A három nagyteremhez kettő raktár is kialakításra került.

2004 júliusától eMagyarország pont is működik a könyvtárban.

Jelenleg 21 137 kötetes állománnyal büszkélkedhet a könyvtárunk.

A könyvtár életében történt változásokról

 2012-ben, a József Attila Könyvtárban két jelentős, sikeres pályázat megvalósítása kezdődött el:

Az Új Széchenyi terv TIOP-1.2.3-11/1-2012-0139 kódjelű „Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Perkátán” című pályázat, az Európai Unió támogatásával, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 8 000 000 forint 100 %-os támogatással.

A József Attila Nagyközségi Könyvtárban megvalósult a számítógép-park fejlesztése. Üzembe helyeztük az új számítógépeket és elhelyezésre kerültek az egyéb eszközök; multifunkciós nyomtató, netbook, projektor és vetítővászon, LED TV, DVD-VHS kombó felvevő. A látássérültek könyvtári ellátását segítő eszköz, a Poet Compact felolvasógép beszerzése is megtörtént.

Az Új Széchenyi Terv keretében indult a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében, „Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” című pályázat-, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 38 779 761 forint 100%-os támogatással.

Az „Ötvenhat ok, amiért Perkátán érdemes olvasni” című pályázat tizenhét szakkörét indítottuk útjára, amelynek megvalósításában 23 fő pedagógus vesz részt.

A pályázat célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése.

A pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály, amely számára a könyvtárak a korai szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés és képzés lehetőségét teremtik meg. A másik kiemelt célcsoport a leszakadó térségek felnőtt népessége, akik számára a fejlesztések a kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét teremtik meg. A pályázat célzottan támogatja a fogyatékossággal élők, és a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását. A foglalkozások maximum 8 fős létszámban valósíthatók meg.

Az olvasáskultúra fejlesztése az olvasásnépszerűsítő kampányok, író- olvasó találkozók, előadások, vetélkedők, és szakkörök révén valósul meg. Nyári olvasó táborokat szervezünk.

Könyvtárunkban a használói számítógépeken látogatóink hozzáférnek a könyvtári és közérdekű információkhoz, lehetőségük nyílik az informális tanulásra.

A számítógépek használatához segítséget biztosítunk. Számítógép- és internethasználói tanfolyamon vehetnek részt az érdeklődők, amelyet a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0040 kódszámú, „Tudásdepó-Expressz” pályázat jóvoltából valósítunk meg.

Együttműködési kapcsolatban vagyunk könyvtárakkal, iskolákkal és óvodákkal.

 A könyvtári szakmai kompetencia fejlesztése érdekében akkreditált szakmai képzésen vehetett részt a könyvtáros. A 60 órás továbbképzés címe: Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére.

A projekt megvalósításához kötődő, a korszerű szolgáltatások kialakításához és igénybevételéhez szükséges bútorok beszerzésére adott lehetőséget a pályázat: A gyermekkönyvtárban a régi bútorokat újakkal cseréltük fel. Székeket, babzsák foteleket, asztalokat, televízió-szekrényt, könyvajánló polcokat kaptunk.

Az olvasóink, látogatóink számára csomagmegőrzőt helyeztünk el az előtérben.

Az olvasóteremben térelválasztót alakítottunk ki. Könyvajánló pultokkal hasznosítottuk a teret.

Bevezetjük az elektronikus katalógust, és az elektronikus kölcsönzést.

Saját, többnyelvű, könyvtári honlapot hozunk létre, különös tekintettel a gyermekszekcióra.

001Könyvtárbelső 1967-ben

002
A könyvtár 1975-ben

003
A gyermekkönyvtár 1978-ban

004
Gyermekkönyvtár a 2012-ben történt változásig

005

006
2012-ben új asztalok kerültek a gyermekkönyvtárba

007

008
Az új könyves asztal segítségével kényelmes magasságba, áttekinthetővé váltak a könyvek

009
A kézikönyvtár a „Tudás várának” felső szintjén kapott birodalmat

010
LED Televízióval és DVD-VHS kombó felvevővel- lejátszóval gazdagodott a könyvtárunk. Praktikus, fiókokkal ellátott televízió- szekrény biztosítja a megfelelő elhelyezését.

011
A gyermekkönyvtár új polca könyvajánlóval várja a gyerekeket.

012
Olvasóterem, eMagyarország pont (2012. évig)

013
Kézikönyvtár az olvasóteremben

014
2012-ben új olvasói asztal került a felnőtt kézikönyvtárba is.

015

016
Asztali könyvajánlókkal ellátott térelválasztó teszi barátságosabbá a kézikönyvtárunkat

017
A számítógép használatot és az internet hozzáférést a könyvtár folyamatosan biztosítja 10 db számítógép áll használóink rendelkezésére

018

019
A felnőtt kölcsönző részleg egykor

020
könyvtárosi munkaasztal 2012. előtt

021
Felnőtt kölcsönző részleg ma
A modern kölcsönző pult és a könyvtárosi munkaasztal
A bal oldalt látható vitrines szekrény a hang- és audióvizuális dokumentumok tárolására szolgál

022
Olvasói öltöző szekrény és csomagmegőrző