Érdekeségek az Évfordulónaptárból

1908. január 1-jén (109 éve) jelent meg a Nyugat című irodalmi folyóirat első száma.

  • Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum www.epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.thm
  • A Nyugat a 20. századi magyar irodalom meghatározó folyóirata volt. 1908. január 1. és 1941. augusztus 1. között jelent meg Budapesten. Az első szám címlapjával ellentétben nem 1908. január 1-jén, hanem 1907 karácsonyán jelent meg. Főszerkesztője volt: Osváth Ernő, Ignotus, Fenyő Miksa, Babits Mihály. A folyóirat Babits Mihály halálával szűnt meg. Havonta két száma jelent meg, de gyakran jelentek meg összevont számai is, eleinte pár száz, később pár ezer példányban.

    1927. január 1-jén (90 éve) bevezették a magyar korona helyett a magyar pengőt, amely mintegy húsz évig, 1946. július 31-éig volt törvényes fizetőeszköz. Váltópénze a fillér volt (1 pengő = 100 fillér). Bevezetése az első világháborút és Trianont követő gazdasági válság utáni stabilizációs program része volt, az újabb világháborút követően mégis a világtörténelem legsúlyosabb hiperinflációját szenvedte el. Bár több próbálkozás is volt az infláció megfékezésére, végül a forint bevezetése vezetett a gazdasági stabilitás helyreállásához.
    A pengő elnevezést már a pénznem bevezetése előtt is használták a (nemes) fémpénzek megjelölésére, vagyis olyan pénzekre, melyek szép pengő hangot adtak ki, mikor szilárd felülethez ütötték.

    1841. január 2-án (176 éve) jelent meg a Pesti Hírlap első száma. A Kossuth Lajos által szerkesztett sajtótermék a korabeli ellenzék legjelentősebb orgánuma volt, mely a nemességhez szólt a szabadságharc bukásáig, 1849-ig.

  • Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum http://epa.oszk.hu/00400/00404/00002/jpg/