Wekerle Sándor Könyvtári állománygyarapítási pályázat könyvajánlása

A TINTA Könyvkiadó által meghirdetett pályázaton 50%-os támogatást nyertünk el az iskolai könyvtárállomány bővítésére, és a szótár állományának gyarapítására.
A pályázat célja a magyarországi könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival.
Íme, a kedvezményesen, 16.500 Ft értékben beszerzett kötetek:
Kínálat „Az ékesszólás kiskönyvtára” sorozatból
Szőcsné Antal Irén: Anya-nyelv-búvár: nyelvi játékok
Anyanyelvi fejtörőkkel csalogatja az olvasót. Lehet játszani az igékkel, melléknevekkel, számnevekkel, keresztnevekkel, növényekkel, állatokkal, mesterségekkel. De szerepel itt eszperente feladvány és földrajzi fejtörő is. Kedvére válogathat minden fiatal, szülő, pedagógus, játékos kedvű olvasó a könnyebb és egyre nehezedő talányok között.
1

Vargha Katalin:Találós kérdések: 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény
A kötet lapozgatása során az olvasó elé tárul a magyar nyelv gazdagsága, és a legelső magyar szövegantológia szóbeli rejtvények világa. A frappáns megfogalmazású találós kérdésekkel szórakoztató perceket szerezhetnek!
2
Kifestő sorozat ajánlása a vizuális kultúra fejlesztéséhez
Horváth Ágnes: Magyarországi lepkék kifestőkönyve
A füzetben 48 magyarországi lepke színes képe és azok vonalrajzos, kiszínezetlen párja található. A kifestő végén mindegyik lepkéről rövid leírás olvasható.
3

Miksné Mátyási Eszter: Magyar virágok
A füzetben 32 virág színes képe és azok vonalrajzos, kiszínezetlen párja található. A kifestő végén mindegyik virágról rövid leírás szerepel.
4

Horváth Ágnes: Híres magyar hímzésmotívumok
A kifestőkönyv nyolc magyar tájegység ismert hímzésmintáit mutatja be: a békési, a buzsáki, a debreceni, a kalocsai, a kun, a matyó, a rábaközi és a sárközi hímzést. Mindegyik hímzés fajtából négy színes motívumot közöl, valamint ezek kiszínezetlen, vonalas rajzát is. A füzet végén rövid leírás ismerteti az egyes hímzésfajták jellemzőit.
5

Kínálat „A magyar nyelv kézikönyvei” sorozatból
Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete: frazeológiai etimológiai szótár
Tudjuk-e, hogy a Kolumbusz tojása szólás valójában nem is Kolumbusz Kristófhoz kötődik, hogy a kígyót-békát kiált valakire kifejezés a boszorkány¬üldözések korának hiedelmén alapszik, vagy hogy a kosarat ad/kap szókapcsolat eredete a lovagkorra nyúlik vissza? Miért mondjuk valakire: Canossát jár? Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adja meg a választ e könyv, amely 1800 szólás, szóláshasonlat, helyzetmondat, közmondás, és szállóige pontos jelentés értelmezését, valamint eredet magyarázatát tartalmazza.
6

Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve
A könyv kiválóan alkalmas mind egyéni és társas szórakozásra, mind pedig az anyanyelv megszerettetésére, a nyelvérzék fejlesztésére és csiszolására. Grétsy László eligazítást ad minden bemutatott játék, rejtvény múltjáról is.
A Nyelvi játékaink nagykönyve a következő tíz témakörbe csoportosítva adja közre az anyagát: 1. Betűk, hangok játékai , 2. Betű- és képtalányok , 3. A betűjátékok fejedelme, az anagramma, 4. Szótagok, szavak játékai, rejtvényei, 5. Egyéb klasszikus játékok (palindrom, intarzia) , 6. Játékok, bűvészkedések versekkel, rímekkel , 7. Nyelvtörők, találósdik , 8. Nyelvi játékok – menet közben , 9. Betűhálók rabságában – és bűvöletében , 10. Egyéb nyelvi játékok, csecsebecsék
7

Kínálat a „Híd szótárak” sorozatból
Olaszy Kamilla: Német társalgási zsebkönyv
A zsebkönyvet turistáknak és nyelvtanulóknak egyaránt ajánljuk. Sikerrel forgathatják nyelvi elsősegélyként mindazok, akik a gazdag német kultúra és a csodás természeti kincsek miatt rövidebb-hosszabb időre felkeresik Németországot. A könyv 17 nagy témakörbe rendezve magyarul és németül tartalmazza a mindennapi beszédhelyzetekben előforduló jellegzetes mondatokat, gyakori beszédfordulatokat. A német nyelv új elemei sem hiányoznak belőle.
8

Tóth Róbert–Tukacs Tamás: Angol-magyar szókincsbővítő szinonimaszótár
A szótár a leggyakoribb angol szavak rokon értelmű megfelelőit sorolja fel angolul és magyarul. Ajánljuk mindazoknak, akik az angolt magas szinten kívánják elsajátítani. A szótár hatékonyan segíti használóját, hogy mondanivalóját pontosan, árnyaltan tudja kifejezni, beszédben és írásban egyaránt.
9
Rónay Ágnes: Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv
Elsősorban azoknak a közép- és haladó szintű nyelvtudással rendelkező tanulóknak ajánljuk, akik egyetemi nyelvi vizsgára vagy más felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsgára készülnek. Ugyancsak haszonnal forgathatják a könyvet mindazok, akik közép- és haladó szintű nyelvi ismereteik tökéletesítésére törekszenek. A könyv alkalmas egyéni nyelvtanulásra is, hiszen a gyűjtemény végén megoldási kulcs található. Mire a nyelvet tanuló diák a könyv végére érve minden feladatsort megoldott, alaposabb és biztosabb tudásra tesz szert.
10

Kétnyelvű – angol és magyar – novellák
A novellák angol és a magyar nyelvű szövege oldalpáronként egymás mellett szerepel, megkönnyítve ezzel a párhuzamos olvasást. A történeteket így végig követve, kényelmesen és szórakozva fejlesztheti az angol tudásunkat.
Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes két története a krimiirodalom szerelmeseinek
A reigate-i urak, Az Apátság major

11

Cseszkó Renáta: Shakespeare a szerelemről: 200 idézet angolul és magyarul
Shakespeare gondolatai modern korunkhoz éppúgy szólnak, mint a négyszáz évvel ezelőt-tihez. A színdarabjaiból és szonettjeiből kiválogatott szerelmes idézetek sorai között meg-található a mindent felperzselő vágy, a viszonzatlan szerelem és az ifjúkori rajongás.
12

Ha a könyvajánló felkeltette az érdeklődésüket, kérem jöjjenek a könyvtárba, és kölcsönözzék ki a téli szünetre!