Sikeres pályázat megvalósítása veszi kezdetét a Perkátai Általános Művelődési Központ szervezésében!

logó
A Perkátai Általános Művelődési Központ elnyerte az EFOP-3.7.3-16-2017-00176 kódjelű, Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása, „Tanulni így is lehet” című pályázatát, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósul meg, 59 605 180 forint 100 %-os hozzájárulással.
A településen a Perkátai Szociális Központtal, a Védőnői Szolgálattal, valamint a sárbogárdi és a Dél-Békési kistérség szakembereivel való együttműködésben, különböző programok megvalósításával jön létre az élethosszig tartó tanulás támogatása. A nyertes pályázatunknak a helyi nyelvtanárok, és a közművelődési szakemberek is megvalósítói lesznek. Kiemelt cél, hogy a formális és informális tanulási alkalmak megteremtésével, a továbbtanuláshoz, a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségek elsajátítását elő tudjuk segíteni a projektben megvalósuló programokkal. Továbbá megmutatnia a fiataloknak és a felnőtteknek, hogy az iskolarendszeren kívül is rengeteg lehetőség van a különböző kompetenciáik fejlesztésére, azaz, hogy „Tanulni így is lehet”.
Olyan lehetőségeket, programokat kínálunk a fiatalok és a felnőttek részére, amellyel saját maguk fejlődése, ismereteik, nyelvtudásuk, vagy akár csak alapkompetenciáik bővülni tudnak. Segítjük az alacsony végzettségű, a képesítés nélküli, a pályakezdő munkanélküli, illetve az oktatási rendszerből lemorzsolódott jelentkezőket! A szociális és a kulturális szféra közösen kínál képzéseket még a GYED-en, GYES-en lévők és a munkanélküli háztartásban élők részére is.
Az előzetes igényfelmérés alapján, a 2018. márciustól- 2020. januárig tartó projektben klubfoglalkozások, foglalkozás-sorozatok, heti szakkörök, kompetenciafejlesztő és alkotótábor, e-learning foglalkozás, szabadegyetemek, és havi szakkörök kerülnek megszervezésre. Kérjük, kísérjék figyelemmel a foglalkozások hirdetéseit, és kapcsolódjanak be a szakemberek által vezetett nagyszerű, ingyenes képzésekbe!

index 2

Lászlóné Szabó Edit
megbízott igazgató