Magyar Költészet Napja – Április 11.

A Perkátai ÁMK József Attila Könyvtár szervezésében minden évben megemlékezünk József Attila költő születésnapjáról, amely 1964 óta a Magyar Költészet Napja. Színvonalas és méltó irodalmi műsorral készültünk éveken át. 2020-ban népszerű előadóművészek versválogatásaival leptük meg az olvasóinkat, felolvasó videók ajánlásával. 2021-ben költészet napi- 2012-2019-ig- emlékképek összeállításával szeretnénk a jeles napon megemlékezni. Fogadják szeretettel!2012.a költészet-napja-0832012. április 11-én, a József Attila Nagyközségi Könyvtárban ünnepeltük meg a költészet napját. A rendezvényünk meghívott előadója volt Tompa Zsófia. A költőnő versei, esszéisztikus tanulmányai a Vigiliában, a Parnasszusban, a Magyar naplóban, az Új Forrásban, a Ligetben, az Irodalomismeretben és a Tollforgatók c. antológiában jelentek meg.
Doktori kutatási területe az erdélyi magyar irodalom, különös tekintettel a két világháború közötti erdélyi magyar lírára (ezen belül egy székelyudvarhelyi költő, Tompa László életművére).
A Babits Kutatócsoport tagjaként Babits Mihály levelezésének kritikai kiadásában vesz részt, s évek óta foglalkozik Beney Zsuzsa költészetével és esszéíró munkásságával.2012. b költészet-napja-0742012-ben az irodalmi délutánon részt vettek a Perkátai Irodalmi Kör tagjai, az általános iskola diákja és a Nyugdíjas Baráti Kör tagjai is, akik szép versek előadásával lepték meg a közönséget.2013. Jókai Anna2013. április 11-én Perkátára látogatott Jókai Anna, Kossuth-díjas és József Attila-díjas magyar író- és költőnő. Az érdeklődők örömmel hallgatták szavait a hitről, szeretetről, az ember hallhatatlan lelkéről és az örök élet boldogságáért való küzdés fontosságáról.2014. a dscf6173Költészet napja 2014.
Az előadók zenés- verses műsorszámokkal és saját szerzeményű versekkel is készültek.
A fiatal, tehetséges irodalombarátok is aktív szereplői voltak a költészet napjának. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez című versét szavalta el Csányi Kevin, zongorán kísérte Móker Tünde. Ezen műsorszám ötletgazdája Kovács Mihályné, az Irodalmi Kör egyik jeles tagja.
Továbbá meghallgathattuk Petőfi Sándor: Az Alföld című verset Jákli Dórától, gitáron kísérte Orbán Zsolt pedagógus.2014. b dscf6177Az Irodalmi Kör tagjai közül Szabó Terézia jókedvre derítő anekdotákat, és verset olvasott fel Karinthytól, és Petőfi Sándortól. Az előadásában kevésbé ismert költők műveiből is megismerhettünk néhányat.
Pavlicsek Zsolt előadásában elhangzott Sík Sándor: Az Isten ölében, valamint József Attila: A hetedik c. közismert verse. Zsolt a saját írásai közül bemutatta a Megváltói áldozat és a Lelkem csendje c. szép verseit.
Kapócs Mihálytól megismerhettük Remy Belau költő Április c. versét.
Kapócs Szilveszter, az édesapja, Kapócs Mihály költeményét, a Fergeteg üzenetét olvasta fel.
Filep Szabó Zsuzsanna zenei aláfestéssel, gyönyörűen előadta Wass Alberttől az Igazgyöngyöket.
Fülöp Irén saját, tavaszidéző versekkel színesítette az irodalmi találkozást. Zárásként, a húsvéti ünnep varázsát ébresztette fel egyik gyermekkori, kedves visszaemlékezésével. 2014. dscf61652014-ben a Nyugdíjasok Baráti Körének tagjai közül Zám Jánosné Aranyosi Ervin: A remete és a vándor című versét olvasta fel. Viczkó Ferencné pedig Radnóti Miklós: Himnusz a békéről című művét szavalta el.2014. dscf6186A versek iránti szeretetet és érdeklődést bizonyította az, hogy vendégeink nagy számban vettek részt e jeles napi megemlékezésen.2015. SAM_3352-600x4502015-ben a Győry-kastély előadótermében a gyermekek és felnőttek szép zenés- verses összeállítása várta a versbarátokat és a költészetet kedvelőket.
Előadóink között tisztelhettük az alsó tagozatos versmondó verseny első helyezetteit: : Gelencsér Lillát, Varga Noémit és Völcsei Adriennt, valamint a tehetséges felső tagozatos diákokat: Csányi Kevint, Csák Nikolettát, Kapócs Szilvesztert és Tóth Zsuzsannát. A gyermekek a játékos és hangulatos versek mellett komoly hangvételű költemények megtanulására is vállalkoztak.
Meghallgattuk Orbán Zsolt és László Lilla gitár- játékát, akik megzenésített verseket adtak elő.
József Attila születésének 110. évfordulójára emlékezve, a Perkátai Irodalmi Kör és a Nyugdíjasok Baráti Körének tagjaitól szép előadásokat hallhatunk a költő verseiből. Saját szerzeményű versek is színesítették az irodalmi délutánt. Megköszöntük a felnőtt előadóink – Filep- Szabó Zsuzsanna, Gergácz Mária, Kapócs Mihály, Lőrincz Józsefné, Dr. Nagy Andrásné, Pavlicsek Zsolt, Viczkó Ferencné, Zám Jánosné –közreműködését is. A versek iránti szeretetet is bizonyította a jeles napon megjelenő – előadótermet betöltő – vendégeink érdeklődése.2016. Lélekpillanatok-300x2202016-ban a versbarátok klasszikus és kortárs költők verseinek előadásával készültek.
Név szerint: Bilig Edit, Csányi Kevin, Filep- Szabó Zsuzsanna, Fülöp Irén, Horváth Dorina, Horváth Fanni, Jákli Dávid, Keresztúri Ferencné, Kapócs Mihály, Dr. Nagy Andrásné, Pavlicsek Zsolt, Petrovics Dorottya, Rácz Noémi, Székely Tímea, Viczkó Ferencné és Zám Jánosné.
Hallhattuk Orbán Zsolt pedagógus gitárszámait, László Lilla és Kovács Sztella furulya dalait, valamint Bilig Edit énekét.2016. P10603242016-ban, a költészet napi, irodalmi délutánon került bemutatásra a Perkátán született, itt élő, dolgozó, és alkotó Pavlicsek Zsolt, „Lélekpillanatok” c. első, önálló verses kötete.2016. P1060329A program zárásaként az ünnepségen megjelenők, a szerző általi ajándékkötetben részesültek! 2017. 1Arany-1-600x4502017-ben emlékkiállítással és rendhagyó irodalmi délutánnal emlékeztünk meg Arany János születésének 200. évfordulójáról. Az Arany János Emlékkiállítás március 28-tól két héten át, a költészet napjáig volt megtekinthető a kastélyban. Az író életét és műveit bemutató kiállítással egyidőben, irodalmi foglalkozásra hívtuk az alsós és felsős osztályokat.2017. 2 Arany-3-600x450Arany János költő születésének hónapjában egy rendhagyó irodalmi délutánnal is készültünk a Perkátai Irodalmi Kör nagyszerű közreműködésével. 2017. 3költészet-napja-600x4502017-ben a Magyar Költészet Napját is a Perkátai Irodalmi Kör és a Nyugdíjasok Baráti Körének aktív szereplésével ünnepeltük meg. Megemlékeztünk József Attila halálának 80. évfordulójáról is.
A költőt méltatva meghallgattuk az „Áldalak búval, vigalommal” című megzenésített verset Sebő Ferenc tolmácsolásában.2017.4 költ-1-600x450A jeles napon Arany János írásaiból is hallhattunk ízelítőt.
Viczkó Ferencné a Rákócziné c. balladát, Dr. Nagy Andrásné az Intés c. verset, Rácz Noémi pedig Mátyás anyja című művet adta elő.

dav

dav

2018-ban, a költészet napján került sor Pavlicsek Zsolt, a Perkátán élő alkotó – „Lélekperceim” című- második verseskötetének bemutatásra.
A friss kötet verseinek világába a szerző kalauzolásával, valamint a Perkátai Irodalmi Kör és a verset kedvelő gyerekek tolmácsolásában nyerhettünk bepillantást.
A program zárásaként az ünnepségen megjelenők, a szerző általi dedikált ajándékkötetben részesültek.2018. 4-337x450Pavlicsek Zsolt sokszínű irodalmi érdeklődését bizonyítják az eddig megjelent kötetei.
2013-ban, az „Ötvenhat ok, amiért érdemes olvasni” című, Széchenyi Terv pályázat támogatása által megszületett a Perkátai Irodalmi Antológia. E kötetben a helyi, tehetséges szerzők írásai jelentek meg, köztük Zsolté is.
Igyekezett több húrt megpendíteni saját 30 évnyi „írás terméséből”, prózát és verset, újat és régebbit, komoly és könnyed témákat.
Önálló verses és novelláskötetei, regényötletei 2015-ig még dossziéban várták a megjelenésüket… míg 2016. év költészet napján kezünkbe adta a rendhagyó kötetét, a Lélekpillanatokat.
2018-ban megvalósult, megszületett, fogadhattuk és köszönthettük Zsolt második kötetét, Lélekperceim címmel.2019 57162431_929143707426345_2478199011715055616_n2019-ben, a költészet napi ünnepségen részt vett a francia testvértelepülésünk, Saint-Maximin családi csoportja is. Együtt emlékeztünk meg Ady Endre halálának 100. évfordulójáról. A költőtől verset mondott Perkáta akkori polgármestere, Somogyi Balázs. 2019. 57180231_929153620758687_4415410101809053696_nA költészet napjának további programjában szerepelt egy kortárs, önálló est. Vendégként érkezett hozzánk Hegyi Zoltán Imre- Shizoo, Prágai Tamás-díjas író, költő, kritikus, blogger és slammer. Egyediség, valóság, életbölcsesség, mély gondolatok a kulcsszavak Hegyi Zoltán költészetében. Az önálló esten a képek és a versek remek összhangja kellemes költészet napi élményt nyújtott mindannyiunk számára! Hegyi Zoltán slammerként is bemutatkozott, humorral és szójátékokkal szórakoztatta a közönséget. Költészeti stílusával elgondolkodtatott, és sikert aratott!2019. 57313618_929143857426330_6756751848947843072_nAdy Endre „Párisban járt az ősz” című költeményét Serge Macudzinski, Saint-Maximin polgármestere mondta el magyar és francia nyelven is.