Könyvajánló a klasszikus magyar irodalom kedvelőinek!

7502858_5Minden egy hirdetéssel kezdődött: “Férjhez adnám a lányomat művelt fiatalemberhez, akinek foglalkozása vagy hivatala hacsak kissé is úri, de nem iszákos, nem kártyás és ép, egészséges.
A lányom móringja most 300 ezer korona készpénzben. Később örökség ennél is nagyobb, talán milliókra is rúgó.”
A szabados életet élő Ó Péter borkereskedő mielőbb szeretne megszabadulni a zárdából nemrég hazatért lányától.
A pénz nem számít, így elhatározza, hogy a jelentékeny hozomány ígéretével kerít férjet Ida számára.
Jönnek is a kérők tucatszám: villás bajszú katonatisztek, cilinderes fiatal- és kevésbé fiatal emberek.
Az apa választása a festőművész-újságíró Balogh Csabára esik, akinek sürgősen pénzre van szüksége. A kényszer szülte házasság szigorúan üzleti alapokon köttetik – az esküvő előtt Ida és Csaba megfogadja: a külvilág felé eljátsszák a boldog ifjú párt, míg egymás számára idegenek maradnak, és egy év elteltével megszabadulnak kötelékeiktől. A fiatalok ártatlan titkokkal terhelt múltja számos félreértéshez vezet, ígéretüket azonban egyre nehezebb megtartaniuk.
1918 körül új „műfaj” bukkant fel a pesti lapok hasábjain: a házassági hirdetés. Ez ihlette meg Gárdonyit is, aki 1920-ra megírta ezt a lélekmelengető regényt két tiszta szívű, egymásra szemérmesen pillantgató fiatal lassan kibontakozó szerelméről.7976935_5Krúdy kedvenc alakja, Szindbád – aki a magyar irodalom ikonikus figurája is egyben – olyan művészeket ihletett meg, mint Márai Sándor (akinek Szindbád hazamegy című regénye igazi stílusbravúr), vagy gondolhatunk Huszárik Zoltán Szindbádjára, a magyar filmtörténet klasszikusára is, Latinovits Zoltán felejthetetlen alakításával.
A Hajós utazásai során nemcsak egy letűnt világ alakjai, fogadósnék, parasztlányok, főpincérek vagy műlovarnők elevenednek meg, hanem Krúdy kedves tájai, a Nyírség és a Felvidék is.
Krúdy stílusa kapcsán sokszor említik a szecessziós mondatindákat, a meghökkentő asszociációkat, az impresszionizmust és az elvágyódást.7976655_5Babits első regénye, amelyben könnyen kimutatható a freudizmus közvetlen hatása. A cím is a témára utal: a mesebeli kalifa gólyává változott és elfelejtette a varázsszót, amivel emberré változhat.
A regény hősét, Tábory elemért ismétlődően jelentkező kínzó álmai egy különös, kettős életbe szorítják. Ebben a tudathasadásos állapotban a valóság és a képzelet, a nappal és az éjszaka határai fokozatosan elmosódnak, az álmok követelőbben fonódnak rá a hétköznapok reális világára, nyomasztó hatalmukkal hovatovább az ébrenlét minden óráját beárnyékolva.
Családjának büszkesége, Tábory Elemér hol egy kitűnő képességű, gazdag jövőjű úrifiú életét éli, hol egy meggyötört asztalosinasét, hol pedig egy szánnivalóan elnyomott kis írnokét.
A két réteg, a reális és az irreális megszámlálhatatlanul sok hiteles ténnyel és történéssel veszi birtokába a fiatalember tudatát, minden váltással újabb és újabb gyötrő szorongásokat támasztva benne.
A misztikus befejezést és a regényen végigvonuló fantasztikumot ellensúlyozza az asztalosinas és az írnok életének, munkájának, környezetének nagyon is reális ábrázolása. A mű a freudi mélylélektan alaptételeire épül, de a kor súlyos társadalmi problémái is visszhangoznak benne.
A regény merész szerkezete, tömörsége, szikrázó nyelve maradandó érték.B947538IV. Béla király lányának, Margitnak a legenda szerint regénybe illő élete volt. A legenda feltételezett szerzőjének, Marcellus páternek az alakja vissza is köszön a regényben, mely úgy tud hű maradni a történelmi tényekhez, hogy közben a korhoz illó fantáziával a legfinomabb módon tölti ki a homályos hézagokat. Gárdonyi egy évet töltött azzal, hogy alaposan utánajárjon Margitnak, a Domonkos-rendi kolostor apácájának, akinek tiszteletére később mai nevére keresztelték a Nyulak szigetét.
A történetben Jancsi fráter szemszögéből ismerjük meg a gyermek Margitot, s érzékelhetjük az akkori Magyarországban zajló viszályokat. Az idő múlásával szerzetessé vált Jancsi sosem távolodott el az akkor már apáca Margittól – plátói szerelme a sírig kísérte a lányt.B1459790Szerb Antal egyedülállóan izgalmas, nagyszerű szatirikus detektívregénye legendákkal teli, varázsos walesi tájra viszi el az olvasót, ahol a képzelet szülte kísértetvilág a kor valóságos kísérteteivel ütközik össze egy hatalmas örökségért folyó izgalmas hajsza keretében.